Suodatus on prosessi, jossa eri aineet erotetaan toisistaan fysikaalisin keinoin. Aquator Oy on erikoistunut nesteiden suodatukseen ja suodatusjärjestelmiin. Laitteistot ovat joko automaattisesti toimivia itsenäisiä yksiköitä tai vaihdettavia suodattimia. Laitteiston tyyppi valitaan aina käyttökohteen mukaan.

Tyypillisiä suodatuskohteita ovat esimerkiksi juomaveden valmistus, jokiveden suodatus, tiivisteveden suodatus, nestemäisten kemikaalien suodatus, lämmönvaihtimien suojaus, öljyn ja öljyisten vesien suodatus, pilssiveden suodatus, pesuvesien suodatus sekä jäteveden puhdistus ja tertiäärisuodatus. Suodatus on usein myös osa suurempaa vedenkäsittelyprosessia.

Olemme toteuttaneet useita vedenkäsittelyprojekteja:

 • Vesilaitokset jokiveden humuksenpoistoon
 • Veden UV-desinfiointi
 • Suolanpoistolaitokset
 • Polymeerin annostelu
 • Flokin erotus
 • Liuenneen kalkin poisto vedestä ioninvaihtotekniikalla
 • Vedenpehmennys
  Jäteveden tertiäärisuodatus
 • Raudan ja mangaanin suodatus
 • Kalkkikivialkalointi

Toimimme tiiviissä yhteistyössä teollisuuden ja kuntien kanssa. Haluamme kulkea kehityksen kärjessä, jotta voimme tarjota asiakkaillamme aina parhaat mahdolliset laiteratkaisut. Toteutamme tuotekehitysprojekteja ja toimimme yhteistyössä eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Olemme myös mukana rahoittamassa tutkimushankkeita uusien vedenpuhdistusmenetelmien kehittämiseksi.

Hybrid Membrane Process for Water Treatment, Project Report (pdf)

platina-20122021-peruslogo_FI_web