?>

Ratkaisut

Olemme täällä auttamassa

Suodatus on prosessi, jossa eri aineet erotetaan toisistaan fysikaalisin keinoin. Aquator Oy on erikoistunut nesteiden suodatukseen ja suodatusjärjestelmiin. Laitteistot ovat joko automaattisesti toimivia itsenäisiä yksiköitä tai vaihdettavia suodattimia. Laitteiston tyyppi valitaan aina käyttökohteen mukaan.

Tyypillisiä suodatuskohteita ovat esimerkiksi juomaveden valmistus, jokiveden suodatus, tiivisteveden suodatus, nestemäisten kemikaalien suodatus, lämmönvaihtimien suojaus, öljyn ja öljyisten vesien suodatus, pilssiveden suodatus, pesuvesien suodatus sekä jäteveden puhdistus ja tertiäärisuodatus. Suodatus on usein myös osa suurempaa vedenkäsittelyprosessia.

Kerromme mielellämme lisää henkilökohtaisesti.

Ottakaa yhteyttä tai jättäkää yhteydenottopyyntö.