Ratkaisut teollisuuden prosessisuodatukseen, vedenkäsittelyyn ja pumppaukseen

Suodatus on prosessi, jossa eri aineet erotetaan toisistaan fysikaalisin keinoin. Aquator Oy on erikoistunut nesteiden ja kaasujen suodatukseen ja suodatusjärjestelmiin. Laitteistot ovat joko automaattisesti toimivia itsenäisiä yksiköitä tai vaihdettavia suodattimia. Laitteiston tyyppi valitaan aina käyttökohteen ja käyttötarkoituksen mukaan.

Tyypillisiä suodatuskohteita ovat esimerkiksi teollisuuden prosessivesien ja nestemäisten kemikaalien suodatus. Oikein toteutetulla suodatuksella tehostetaan prosessia, säästetään energiaa ja pienennetään ympäristövaikutuksia. 

Aquator Oy on asiantuntijayritys, joka toimii tiiviissä yhteistyössä laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa. Toteutamme omia tuotekehitysprojekteja ja rahoitamme eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkimushankkeita uusien vedenpuhdistusmenetelmien kehittämiseksi.

2020 Nanovalo – Nanomateriaali energiatehokkaaseen vedenpuhdistukseen, Oulun yliopisto
2014 Hybrid Membrane Process for Water Treatment, Oulun yliopisto

Muut ratkaisut: