Ratkaisut jätevesien käsittelyyn

Jäteveden käsittely sisältää useita eri vaiheita, kuten veden biologisen käsittelyn ja selkeytyksen. Puhdistetun jäteveden täyttäessä ympäristöluvan vaatimukset, se lasketaan tyypillisesti paikalliseen vesistöön.

Aquator toimittaa useita eri teknisen veden suodatinlaitteistoja, joiden avulla jätevesi voidaan käyttää uudelleen ja sen sisältämä lämpö saadaan talteen.

Lisätiedot: