Ratkaisut joki- ja järvivesien käsittelyyn

Joki- ja järvivesiä käytetään yleisesti teollisuuden raakavesilähteinä. Automaattisesti vastavirtahuuhtelevilla suodattimillamme vesi suodatetaan mekaanisesti vastaamaan teknisen prosessiveden vaatimuksia. Kemiallisesti puhdistettu vesi sisältää veden kemiallisen käsittelyn sekä perinteisen suodatuksen, flotaation tai AQR-Ultra -ultrasuodatuksen. AQR-Ultra -laitteiston suodatusaste on yli satakertainen perinteisiin suodatusmenetelmiin verrattuna. 

Lisätiedot: