Ratkaisut juomaveden käsittelyyn

Vesi on elämän perusta. Maapallon väkiluku kasvaa ja yhden ihmisen vuorokaudessa kuluttama puhtaan veden määrä on kaksinkertaistunut viimeisen sadan vuoden aikana. Vaikka maapallon pinta-alasta noin kaksi kolmasosaa on valtamerien peittämää, niin vesivaroista vain noin 2,5 prosenttia on ihmiselle käyttökelpoista ilman käsittelyä.

Juomaveden käsittely alkaa raakavesilähteen kartoituksesta ja kattavasta vesianalyysistä, jonka perusteella valitaan kohteeseen soveltuva teknologia. Kaivovesien tyypillinen käsittely sisältää raudan ja mangaanin saostuksen ja suodatuksen, pintavesien käsittely puolestaan humuksen poiston ja desinfioinnin.

Aquator AQR-Ultra -suodatusjärjestelmät on kehitetty vastaamaan kasvavaan puhtaan steriilin veden kysyntään.

Lisätiedot: