Ratkaisut meriveden käsittelyyn

Meriveteen liuennut suola mitataan veden sähkönjohtokykynä, ja suola tulee huomioida laitteiston materiaalivalinnoissa. Toimitamme sekä automaattisesti puhdistuvia merivesilaitteistoja meriveden mekaaniseen suodatukseen että käänteisosmoosilaitoksia liuenneen suolan poistoon.

Lisätiedot: