Ratkaisut teollisuuden prosessivesien käsittelyyn

Prosessivesisuodatin valitaan suodatettavan nesteen ominaisuuksien ja laitteiston käyttötarkoituksen perusteella. Tyypillisiä kohteita ovat jäähdytys- ja teknisen veden mekaaninen suodatus tai kemikaalien suodatus. Oikealla teknologialla tehostetaan prosessia ja pienennetään sekä tehtaan energian kulutusta, ympäristövaikutuksia että kunnossapitokustannuksia.

Lisätiedot: