?>

Vedenkäsittely

Puhdas vesi kaikille

Esimerkkejä toteuttamistamme vedenkäsittelyprojekteista

Vesilaitokset jokiveden humuksenpoistoon
Veden UV-desinfiointi
Suolanpoistolaitokset
Polymeerin annostelu
Flokin erotus
Liuenneen kalkin poisto vedestä ioninvaihtotekniikalla
Vedenpehmennys
Jäteveden tertiäärisuodatus
Raudan ja mangaanin suodatus
Kalkkikivialkalointi

UV-desinfiointi

Teemme myös yhteistyötä eri tutkimuslaitosten kanssa ja olemme mukana rahoittamassa tutkimushankkeita uusien vedenpuhdistusmenetelmien kehittämiseksi.

Hybrid Membrane Process for Water Treatment, Project Report

Project Report HYMEPRO.pdf